Fontos tudnivalók

TISZTELT GYÁSZOLÓ CSALÁD!

Gyászuk e nehéz óráiban őszinte együttérzésünket fejezzük ki. Tudjuk, ilyenkor a jó szó, a segítő szándék, az útbaigazító jó tanács is enyhít a hirtelen támadt gondokon, és megkönnyíti a fájdalmas tennivalók intézését. Ezzel a tájékoztatónkkal segítségükre kívánunk lenni elhunyt hozzátartozójuk végtisztességének méltó lebonyolításában.

Teendők otthon, illetve intézményen kívül történt halál esetén:

 • Telefonon vagy személyesen értesíteni a házi orvost vagy az ügyeletes orvost. (Az orvos megállapítja a halálesetet és a szükséges okmányok kitöltése után, engedélyezi az elhunyt elszállítását.)
 • A Temetkezési Vállalat ügyeletének értesítése, az elhunyt elszállítása érdekében.
 • Rendőrség értesítése:

Rendkívüli halál esetén (nem természetes halál bekövetkezésekor, önkezűségre vagy idegenkezűségre utaló jelek esetén)

– Amennyiben a halott vizsgálatot végző orvos kifejezetten kéri.

A temetkezési szolgáltatás megrendelése személyesen valamelyik részlegünknél, vagy felvételi irodánkban.

Teendők kórházban, vagy intézményben történt halál esetén:

 • A halálesetről történő értesítés vételét követően fel kell keresni azt az intézményt, ahol a haláleset történt. (Az érintett kórházi osztályt majd a patológiát)
 • Célszerű az elhunyt ruházatát vinni.
 • Megbízás esetén a szolgáltató a szükséges iratok beszerzése, illetve a kellékek kiválasztása után a megrendelő igénye szerint végzi el a temetkezési szolgáltatást.

Temetés intézéséhez szükséges okmányok:

 • Elhalt személyi igazolványa, lakcímkártya
 • Születési anyakönyvi kivonat
 • Halott vizsgálati bizonyítvány (orvos állítja ki)
 • Jegyzőkönyv az elhalálozás bejelentéséről
 • Amennyiben az elhunyt nyugdíjas szükség van a nyugdíjas igazolványára vagy az utolsó nyugdíjfizetést igazoló szelvényére
 • Külföldi elhunyt esetén az útlevelére
 • Amennyiben az elhunyt nem rendelkezik személyi igazolvánnyal, az elhunyt lakhely szerinti polgármesteri hivataltól igazolást lehet kérni a személyes adatokról

Ezen túlmenően:

 • Ha az elhalt nőtlen vagy hajadon családi állapotú:

– Bejelentő személyes nyilatkozata, az elhalt apjának családi és utónevére, családi állapotára,

– vagy az elhalt születési anyakönyvi kivonata.

 • Ha az elhalt házas családi állapotú

– Túlélő házastárs személyi igazolványa

– A bejelentő személyes nyilatkozata az elhalt apjának családi és utónevére,

továbbá az elhalt utolsó házasságkötésének a helyére és idejére

– Vagy az elhalt születési anyakönyvi kivonata vagy házassági anyakönyvi kivonatuk

 • Ha az elhalt elvált vagy özvegy családi állapotú

A bejelentő személyes nyilatkozata:

– Az elhalt apjának családi és utónevére

– Az elhalt utolsó házasságkötésének helyére és idejére

– Az elhalt volt házastársának halálesete helyére és idejére

 • A személyes nyilatkozaton túl a hozzátartozó bemutatja

– Az elhalt születési anyakönyvi kivonatát

Vélemény, hozzászólás?